" /

GTX

اتمام موجودی

API : SJ 20W50


Base : مینرال


این روغن موتور با تکنولوژی پیشرفته ضد رسوب بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده، تا 25% بیشتر از روغن موتورهای متداول دیگر در مقابل رسوبات مضر از موتور خودرو شما محافظت می کند. کیفیت پایین سوخت مصرفی، درجا کار کردن خودرو و یا حرکت در شرایط ترافیک، شرایط محیطی گرم و مرطوب و افزایش فواصل زمانی تعویض روغن، همگی باعث شکل گیری رسوبات مضر درون موتور خودرو می شوند. شکل گیری این رسوبات مضر بر روی قطعات موتور باعث کاهش عملکرد و راندمان خودرو می شود. استفاده از روغن این روغن موتور با تکنولوژی پیشرفته ضد رسوب، خودروی شما را از تعمیرات موتوری ناشی از تشکیل رسوبات مضر بی نیاز می کند.

برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید


ورود     ثبت نام