" /

edge Sport

اتمام موجودی

API : SM 0W40


Base : سنتتیک


این روغن موتور تمام سنتتیک و برای خودروهای مسابقه و با دور موتور بالا است که انتظار حداکثر قدرت و کارآیی برای آنها وجود دارد. این روغن موتور حرفه ای امکان فراهم ساختن عملکرد پیشرفته را برای این گروه از خودروها نسبت به روغن های متداول دیگر فراهم می سازد. این روغن موتور در شرایط بسیار سخت با سرعت بالا و تحت فشار و حرارت زیاد، بیشترین سطح محافظت از موتور خودرو را فراهم می سازد.

برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید


ورود     ثبت نام