"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


دلالیل گرم شدن بیش از حد موتور


دلالیل گرم شدن بیش از حد موتورگرم کردن بیش از حد موتور و بالا رفتن دمای آب احتمالا یكی از دلایل زیر میباشد؛


1.ترموستات معیوب است آنرا آزمایش و در صورت لزوم تعویض نمایید.


2.تسمه پروانه یا واتر پمپ شل بوده آنرا تنظیم نمایید.


3.آب کافی در رادیاتور نیست و پمپ کارایی خود را از دست داده است همچنین رادیاتور دارای هوای اضافه هست.


4.بار موتور بیش از حد است.


5. روغن کافی در موتور نیست و یا پمپ روغن خوب کار نمیکند.


6.صافی روغن کثیف است.


7.مجاری رادیاتور و یا مجاری دور سیلندر ها مسدود شده است.


8.واتر پمپ خراب است و یا رادیاتور تمیز نیست.


9.کربن زیادی در سیلندرها رسوب کرده.


10.کاربراتور درست تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا کم است

(در خودروهای كاربراتوری)


11.لوله اگزوز گرفته و دود خروجی به خوبی خارج نمیشود.


12.دنده میل دلکو ساییده شده و باعث ریتارد جرقه از سر شمع ها می شود و یا به طور کلی تنظیم سیستم جرقه زنی درست نیست.


13.فیلر سوپاپ ها تنظیم نیست آنها را تنظیم نمایید.


14.سنسور دمای آب خراب است

چاله سرویس عیب یابی - 3058 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/1113