"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : دوشنبه 04 بهمن 1400


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


هر آنچه باید در مورد نمره منفی گواهینامه بدانید


هر آنچه باید در مورد نمره منفی گواهینامه بدانید
نمره منفی یکی از ابزارهای پلیس راهنمایی و رانندگی برای کنترل سرعت رانندگان و کمتر شدن ارتکاب جرم رانندگان است. این قانون چند سالی است که به اجرا در آمده و باعث کمتر شدن جرائم راهنمایی و رانندگی شده و آمار تصافات را تا ۱۲% کاهش داده است.


پلیس راهور تهران میگوید: متاسفانه سرعت غیر مجاز برای مردم، یک عادت و سرگرمی شده است و آنان نمی دانند که با این کار نه تنها جان خود بلکه جان چندین  نفر را به خطر می اندازند به همین دلیل برای رانندگان متخلف نمره منفی در نظر گرفته ایم. با این کار پلیس بدون برخورد با رانندگان متخلف آن ها را اعمال قانون می کند.


🔴شرایط نمره منفی برای رانندگان متخلف


پلیس راهور اعلام کرد که با رانندگانی که دارای ۳۰ نمره منفی باشند برخورد کرده و گواهینامه آن ها تا ۳ ماه توقیف می شود، این در حالی است که اگر این افراد طی این مدت به رانندگی خود ادامه دهند بدون گواهینامه بوده و این خود یک تخلف به حساب می آید.


مرحله اول: رانندگانی که دارای ۳۰ نمره منفی هستند میتوانند با گذشت ۳ ماه و پرداخت ۳۰ هزار تومان هزینه نقدی به خزانه دولت گواهینامه خود را پس گرفته و دوباره اجازه رانندگی دارند.


مرحله دوم: همین افراد اگر دوباره مرتکب جرم شوند و به ۲۵ نمره منفی برسند، گواهینامه آن ها تا ۶ ماه ضبط شده و پس از پرداخت هزینه ۶۰ هزار تومانی میتوانند گواهینامه خود را پس بگیرند.


مرحله سوم: اگر همین افراد برای سومین بار مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند و حتی به نمره منفی ۲۰ برسند گواهینامه شان باطل شده و باید مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کنند، تا یک سال حق اقدام برای دریافت گواهینامه را هم ندارند.🔴چگونه نمره منفی خود را پاک کنیم


پلیس راهور تهران بیان کرد: اگر فردی که دارای نمره منفی است تا ۶ ماه مرتکب تخلف نشود نمره منفی از کارنامه وی حذف می شود.

منبع: کاربا

چاله سرویس اخبار - 2456 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/1141