"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : پنجشنبه 05 خرداد 1401


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


برای افزایش عمر گیربکس اتوماتیک 5 نکته را رعایت کنید...


برای افزایش عمر گیربکس اتوماتیک 5 نکته را رعایت کنید...


1. مراقب چراغ قرمزها باشید

غالبا استفاده کنندگان از خودروهای دنده اتوماتیک هنگامی که به چراغ قرمز می رسند دنده خودرو را از حالت D به N تغییر میدهند. این یک رفتار اشتباه است. در صورتی که توقف خودرو کمتر از 30 ثانیه باشد نباید دنده آن را تغییر دهید زیرا استهلاک تغییر دنده بیش از نگه داشتن درجای آن میباشد. در صورتی که به هر دلیل خواستید دنده را از حالت  بیردن اورید آن را به حالت  ببرید.

2. ترافیک - حرکت - ایست - حرکت

در ترافیک هایی که بیش از 15دقیقه زمان رانندگی شما را خواهند گرفت می بایست دنده را به حالت دستی تغییر داده و آن را در دنده 1 قرار دهید تا با سرعت گرفتن اندک خودرودنده مداما بین حالت 1و2 تغییر نکند.

3. وزن ماشین شما برای چرخ دنده ها سنگین است

اگر خودرو را (مخصوصا در سر بالایی ها) پارک می کنید باید مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا ترمز دستی را در حالتی که دنده روی  میباشد بالا بکشید. سپس پایتان را از پدال ترمز بردارید و بگذارید کمک فنر ها باز شوند و یا خودرو حرکت خود را انجام دهد و کاملا از ثبات خودرو مطمئن شوید. درپایان دنده را از حالت  به اینتغییر حالت دهید.

4. دنده دستی با اتوات واقعا فرق دارد

با توجه به تفاوت عمده سیستم دنده های اتوماتیک و دستی توصیه میشود به هیچ وجه در حالی که خودرو شما ر حال حرکت استحالت دنده آن را از  به  یا  تغییر دهید.

5. نحوه راندن تاثیر مستقیم بر عمر گیربکس دارد

غالب گیربکس های اتومات برای راندن خودرو در درون شهر و رانندگی با سرعت و شتاب نرمال طراحی شده اند. لذا می بایست سرعت و میزان فشار بر پدال گاز میزان متناسبی داشته باشد. به این منظور سعی کنید در هنگام رانندگی میزان ثابتی از فشار بر پدال گاز را داشته باشید.   

چاله سرویس اخبار - 2853 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/1110