"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


چگونه مشکلات متداول ترمز را برطرف کنیم؟


چگونه مشکلات متداول ترمز را برطرف کنیم؟


مشکلات ترمز معمولا نشان‌دهنده‌ی نیاز به انجام تعمیرات اساسی یا تعویض قطعات می‌باشد، پس در اینجا مروری کوتاه بر برخی از مشکلات رایج آن خواهیم داشت:

-      سطح پایین روغن ترمز: این مشکل ممکن است در نتیجه‌ی فرسایش لنت‌های ترمز باشد یا نشان دهنده‌ی وجود نشتی در سیستم ترمز است. اگر چراغ اخطار لنت ترمز نیز روشن باشد، به احتمال زیاد مشکل از وجود نشتی است (اگرچه ممکن است چراغ اخطار لنت ترمز به سبب اینکه سیلندر مخزن ترمز یک حسگر سطح روغن دارد نیز روشن شود). نشت به این علت خطرناک است که ممکن است باعث خرابی ترمز (ترمز نگرفتن) شوند. گیره‌های ترمز، چرخ سیلندرها، شلنگ و خطوط ترمزها و مخزن سیلندر همگی باید بازرسی شوند. اگر نشتی پیدا شد، قطعه‌ی معیوب باید تعویض گردد. وسیله‌ی نقطه‌ی شما نباید تا زمانی که نشتی تعمیر نشده باشد حرکت کند.

-      سطح پایین پدال ترمز: اگر کفشک‌های تنظیم کننده بر روی کاسه‌ی عقبی ترمز زنگ زده باشند یا چسبیده باشند و لنت ترمز بیش از حد فرسایش یافته باشد، پدال ترمز ممکن است پایین باشد. تنظیم کاسه‌ی عقبی ترمزها ممکن است پدال را به طور کامل به جای اول خود برگرداند. اگر لنت ترمز به فرسایش خود ادامه دهد، ممکن است این مشکل دوباره پیش بیاید، مگر آنکه تنظیم‌کننده‌ها تمیز شوند یا تعویض گردند. دلایل دیگر می تواند فرسایش لنت ترمز یا نشت روغن ترمز می‌باشند.

-      پدال اسفنجی یا نرم ترمز: این حالت معمولاً ناشی از وجود هوا در سیستم ترمز است که یا نتیجه‌ی هواگیری نامناسب، نشت روغن یا سطح بسیار پایین روغن است. راه حل‌ آن است که همه ی خطوط ترمز را با استفاده از روشی که برای وسیله‌ی نقلیه‌ی شما توصیه شده است هواگیری کنید. یکی دیگر از علت‌های شایع، شلنگ لاستیکی ترمز است که در هنگام اعمال ترمز به شکل «بالون» تغییر شکل می‌دهد و باد می‌کند؛

-       حرکت اضافیِ پدال ترمز: علت‌های شایع شامل فرسایش لنت‌های ترمز جلو یا عقب یا هر دو، تنظیم نامناسب کاسه‌ی ترمزها یا وجود هوا در سیستم ترمز می باشد. چون پدال ترمز ممکن است پیش از آنکه به طور کامل به حد نهایی خود برسد دیگر جایی برای حرکت نداشته باشد، این حالت می‌تواند خطرناک باشد. پمپاژ پدال در هنگامی که ترمز می‌کنید معمولا می‌تواند به شما کمک کند، اما شما باید این مشکل را عیب‌یابی و برطرف کنید.

-       پدال در سرجای خود گیر می‌کند (پایین می‌ماند): این مشکل ممکن است زمانی که شما پشت چراغ قرمز پدال را پایین نگه می‌دارید رخ دهد. اگر پدال به آهستگی پایین رود این بدان معناست که سیلندر ترمز فشار را در خود نگه نمی‌دارد. همچنین این حالت یک خطر بالقوه محسوب می‌شود؛ زیراکه یک مخزن سیلندر فرسایش یافته یا وجود نشتی در سیستم هیدرولیک ممکن است باعث شود که ترمز‌ها دچار خرابی شوند؛

-       نوسان پدال ترمز: این مشکل نشان‌دهنده‌ی آن است که روتور ترمز تاب برداشته است (آن روتوری که به طور نابرابر با دیگری دچار فرسایش شده است). این روتور باید مجددا روکش داده شود یا تعویض گردد. وجوه یک روتور باید موازی (با دقت 0.0005 اینچ در اکثر خودروها) و مسطح باشند (به عنوان قانونی کلی بیشتر از 0.003 اینچ محوری در اکثر خودروها و کامیون‌ها نباید باشند، اما برخی از خودروها نمی توانند مقادیر بیشتر از 0.015 اینچ محوری را تحمل کنند.) محور کاری اضافی را می‌توان با روکش کاری مجدد روتورها در جای خود با دستگاه تراش تصحیح نمود یا با نصب واشرهای نواری مخصوص بین روتورها و توپی رینگ این فاصله را جبران کرد.

-       ایجاد صدا از ترمزها: این مورد معمولا نشان‌دهنده‌ی تماس فلز با فلز به سبب سابیده‌شدن دیسک پدال ترمز‌ها است (یا به علت تماس کفشک بر روی کاسه‌ی ترمزهای عقبی می‌باشد) در این حالت شما باید تعویض قطعه‌ی معیوب را مد نظر قرار دهید! در حقیقت، از موعد تعویض قطعه ی معیوب گذشته است. رانندگی با وسیله‌ی نقلیه‌یتان نیز در این شرایط خطرناک است زیراکه ممکن است برای متوقف کردن خودرو به زمان بیشتری نیاز باشد. روتورها و یا کاسه‌ها احتمالا باید مجددا روکش شوند یا تعویض گردند؛ زیراکه شما بیش از اندازه برای تعویض پدال‌ها و کفشک‌ها وقت تلف کردید.

-       صدای گوش خراش از ترمزها: می تواند ناشی از ارتعاش بین دیسک لنت ترمزها و گیره یا بین لنت و روتورها باشد. لنت ترمز شبه‌فلزی سخت‌تر صدای بلندتری نسبت به لنت ترمز غیرآزبستی (NOA) یا لنت ترمز از جنس سرامیک دارند. این صدا را می‌توان با تعویض لنت قدیمی با لنت جدید (لنت سرامیکی معمولا کم صداترین نوع هستند، اما برای برخی از کاربردها موجود نمی باشند؛ زیراکه آن وسیله‌ی نقلیه به لنتهایی شبه فلزی نیاز دارد) و روکش مجدد یا تعویض روتورها برطرف نمود. نصب واشرهای صداخفه‌کن در پشت این لنت ، اسپری نوعی ترکیب کنترل صدای ترمز از جنس آئروسل بر روی روتورها و یا اعمال مقدار اندکی از گریس‌های ترمز مقاوم در دمای بالا بر روی پشت این لنت ها(هرگز از گریس معمولی استفاده نکنید) می‌تواند به حل مشکل صدای اضافی کمک کند. همچنین، اگر قطعاتی نظیر واشرها یا گیره‌های ضدارتعاش نیز از بین رفته‌اند باید تعویض شوند.

تعویض لنت لنتهای ترمز قدیمی پر سر و صدا با لنتهای سرامیکی می‌تواند مشکل صدای گوش‌خراش ترمزها را برطرف کند. اعمال یک گریس ترمز پایه‌ مولیبدنیِ مقاوم در دمای بالا بر روی پشت پدال‌ها نیز می‌تواند به از بین بردن ارتعاش و سر و صدای ترمزها کمک کند.

-       صدای لرزش مداوم از ترمز: می‌تواند ناشی از وجود روتورهای سابیده شده یا روتورها باشد که به طور مناسب تمام‌کاری نشده‌اند؛

-       ترمزهای سُر: روغن، گریس یا سیال ترمز بر روی لنتهای ترمز ممکن است باعث شود آنها دچار سُر خوردن و گیرش شوند. این مشکل ممکن است به سبب شرایط تلوتلو خوردن در هنگام ترمز کردن باشد. برای حل این مشکل لازم است که لنتها را از آلودگی پاک کنیم، در صورتی که روغن، گریس یا سیال ترمز بر روی آنها هستند آنها را تعویض کنیم و علت آلودگی را از بین ببریم (نظیر تعویض یک گیره‌ی ترمز نشت‌دار یا رفع عیب نشت روغن/گریس). کاسه‌های صدمه دیده یا روتورها معیوب نیز می‌توانند باعث ایجاد ترمزهای سُر یا نابرابر شوند. ممکن است به روکش کاری مجدد نیاز باشد؛

-       ترمزهای دراگ کننده: این حالت می‌تواند منجر به کشیده‌شدن فرمان به یک سو و یا افزایش مصرف سوخت شود. دراگ مداوم به روند فرسایش ترمزها شتاب می‌دهد و باعث می‌گردد که ترمزها داغ کنند (که همین امر باعث می‌شود اگر ترمزها بیش از اندازه داغ شوند احتمال نیاز به افزایش فشار بر روی پدال ترمز و خطر خالی کردن ترمز را افزایش می‌دهد.) ترمزهای دراگ کننده ممکن است به سبب خرابی یا ضعف فنرهای بازگشت‌کننده که بر روی کاسه‌ی ترمزها قرار دارند، پیستون گیره‌ی دیسک‌های ترمز خورده شده یا خُرد شده، یک گیره‌ی شناور که پین‌ها یا بوش‌ها به طور نامناسب بر روی آن خورده شدند (سایش نابرابر پدال‌ها بین لنتهای داخلی و بیرونی می‌تواند یکی از علائم این مشکل باشد)، خودتنظیم‌کننده‌های کاسه‌ی ترمز بیش از اندازه باز شده‌اند یا یک کابل ترمز اضطراری که یخ زده باشد یا چسبناک شده باشد ایجاد شوند.

-       کشیده شدن ترمزها به یک سو: اگر وسیله‌ی نقلیه‌ی شما به طور ناگهانی در هنگامی که شما ترمز می کنید کشیده می‌شود، حالت ترمز نابرابر دوطرفه ایجاد شده است. این حالت معمولاً به آن معناست که یکی از ترمزهای جلویی به طور مناسب کار نمی‌کند. کشش به سمتی خواهد بود که ترمز سالم دارد (زیراکه فقط آن ترمز کار خود را انجام می‌دهد.) کشش ترمز می تواند ناشی از وجود روغن ترمز، سیال یا گریس ترمز بر روی لنتهای ترمز، گیره‌ی گیرکرده، انسداد در خط ترمز به سمت یکی از گیره‌های جلویی یا گاهی اوقات نیز ناشی از بلبرینگ‌های شُل شده ی چرخ باشد. کشش ترمز می‌تواند ناشی از انواع مختلفی از ترمزهای دوطرفه بر روی ترمزهای جلویی باشد. مواد اصطکاکی مختلف دارای ویژگی‌های اصطکاکی متفاوت هستند، بنابراین ترمزها به سمتی کشیده می‌شوند که بخش عمده‌ای از اصطکاک تولید می گردد.

زمانی که مشغول تعویض لنت ترمزها برای رفع مشکل ترمز هستید، پیستون گیره‌ها را باید به داخل فشار دهید. می توان با یک کلمپ-C بزرگ این پیستون‌ها را به داخل فشار داد، اما یک ابزار برقی می‌تواند کار را بسیار سریع‌تر و آسان‌تر انجام دهد.

-      پدال ترمز سخت: نبود توان کمکی می‌تواند به سبب خلاء پایین موتور، یک شلنگ خلاء نشتی‌دار مربوط به تقویت‌کننده ی ترمز (بوستر ترمز) یا به علت تقویت‌کننده ی معیوب ترمز باشد. این بوستر بین سیلندر ترمز و دیواره‌ی آتش در بدنه‌ی موتور قرار دارد. گاهی ‌اوقات وجود یک سوپاپ تنظیم خراب (شیر یکطرفه) باعث می‌شود که خلاء از بوستر خارج شود و باعث ایجاد پدال سخت در هنگام ترمز گرفتن باشد. می توان این شرایط را با روشن کردن موتور (برای ایجاد خلاء)، خاموش کردن آن، چهار تا پنج دقیقه انتظار، و سپس ترمز کردن برای بررسی این مورد که آیا توان کمکی وجود دارد یا خیر عیب‌یابی کرد. عدم وجود توان کمکی به معنای نیاز به یک سوپاپ تنظیم نو است.

یکی از راه‌های سریع برای بررسی بوستر خلاء، فشردن پدال ترمز برای چندین مرتبه در زمان خاموش بودن ترمز برای هواگیری هر گونه خلاء که ممکن است در این واحد وجود داشته باشد است. سپس، پای خود را بر روی پدال نگه دارید و استارت بزنید. اگر بوستر کار بکند، مقدار تلاش مورد نیاز برای پایین نگه داشتن پدال باید کاهش بیابد و خود پدال ممکن است اندکی بازگردد. اگر اتفاقی نیافتد و اتصالات خلاء به واحد بوستر ثابت باشند، به بوستر نو نیاز است (شلنگ خلاء را هم باید عوض کنید.)

بر روی وسایل نقلیه‌ای که مجهز به ترمزهای قدرتی «هیدروبوست» هستند، پدال سخت می‌تواند ناشی از شُل شدن تسمه‌ی قدرت پمپاژ فرمان، سطح پایین روغن ترمز، نشت در شلنگ‌های توان یا نشت یا خرابی شیرها در خود واحد هیدروبوست باشد (حالت دوم نیاز به تعمیر یا تعویض بوستر را مطرح می کند.)

در وسایل نقلیه‌ای که از پمپاژ ABS برای تولید بوست ترمز استفاده می‌کنند، وجود مشکل در پمپ ABS یا اکومولاتور پُرفشار می‌تواند باعث کاهش توان کمکی گردد. این حالت معمولا باعث می‌شود که چراغ هشدار ABS روشن گردد. همچنین، سیستم ABS یک کُد معیوب ایجاد می‌کند که به این مشکل مربوط می‌شود و برای خواندن آن نیاز به ابزار اسکن داریم.

چاله سرویس سیستم ترمز - 15954 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/17