"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


دلیل عطسه و صدای انفجار در هواکش


دلیل عطسه و صدای انفجار در هواکشگاهی اوقات پیش میاید که خودرو هنگام شتاب ناگهانی دچار پس زدگی به همراه صدایی شبیه به عطسه موتور یا انفجار در هواکش شنیده میشود. دلیل آن هم این است که پدال گاز را بیش از حد فشار داده اید و باز شدن بیش از حد دریچه هوا و همسان شدن جرقه و گاز موجود در مانیفولد هوا باعث انفجار سوخت قبل از رسیدن به داخل سیلندر میشود.

در حقیقت وقتی شما پدال را زیاد فشار میدهید کامپیوتر به کویل فرمان میدهد که جرقه قوی تری به فضای احتراق بدهد اما نامرغوب بودن وایر شمع ها باعث برق دزدی از کناره شمع به بدنه شده و سوخت داخل هوا را قبل از احتراق منفجرمی کند.

گاهی این انفجار در حد یک عطسه کوچک گاهی در حد از جا در آوردن لوله هواکش از بست مربوطه گاهی پاره شدن فیلتر هوا و در معدود مواردی شکستن محفظه نگهداری فیلتر هوا می شود.

راه های جلوگیری از عطسه موتور روی گاز

همیشه هنگام شروع به حرکت سرگاز حرکت کرده و از فشار دادن پدال گاز بیشتر از نصف خودداری کنید.

شمع ها را تک پلاتینه خریداری کنید و فاصله آن تک پلاتین تا هسته مرکزی که فابریک 0/9 است را با فیلر 0/7 تنظیم کنید.

شمع های غیر سوزنی ( معمولی ) تک پلاتینه را هر 10 هزار کیلومتر سرویس و فیلر کنید و هر 30 هزار کیلومتر تعویض کنید.

اگر کناره های چینی شمع خط های عمودی سیاه مشاهده کردید نشان دهنده برق دزدی از سر شمع به سمت پایه ی آن است که میبایست حتما وایرها را تعویض کرد.

وایر کاملا باید شمع را کیپ کند و هیچ لقی نداشته باشد

در تاریکی در محفظه موتور دریچه گاز را ناگهانی تا انتها باز کنید ( یعنی گاز بدهید ) اگر برق دزدی باشد معلوم میگردد.

چاله سرویس عیب یابی - 4163 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/1094