"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : سه شنبه 24 فروردین 1400


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


کشیده شدن خودرو به جهت خاص هنگام ترمز


کشیده شدن خودرو به جهت خاص هنگام ترمز


آیا تا به حال احساس کرده‌اید که، هنگام ترمز، ماشین برای خودش به سمتی کشیده می‌شود؟!


🔴اگر متوجه این احساس شده‌اید، بدانید که مشکلی در سیستم ترمز شما وجود دارد. علت این موضوع می‌تواند به خاطر گیره‌های ترمز باشد. یعنی این گیره‌ها در یک سمت اصطکاک کافی را فراهم می‌کند و در طرف دیگر خیر.

🔵دو موضوعی که ممکن است به این کشیده شدن خودرو مرتبط باشند، از بین رفتن لوله‌های ارتباطی سیستم ترمز است که در هنگام ترمز گیری فشار را به طور مساوی بین گیره‌ها یکسان توزیع نمی‌کند.

🔴البته کشیده شدن خودرو همیشه به دنبال خرابی سیستم ترمز نیست. می‌تواند به دلیل باد کم یک طرف لاستیک یا ساییده شدن بیش از حد آن باشد. حتی مشکل در سیستم تعلیق هم می‌تواند از علل کشیده شدن خودروی شما باشد

چاله سرویس عیب یابی - 3077 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/1055