"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : جمعه 26 شهریور 1400


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


چگونه نور چراغهای اتومبیل خود را تنظیم کنیم


چگونه نور چراغهای اتومبیل خود را تنظیم کنیم


خودرو را در مقابل دیوار سفیدی با فاصله تقریبی 5/7 متر پارک کنیم. سپس فاصله زمین تا چراغ ها را در خودرو اندازه گرفته و روی دیوار علامت بزنیم هم چنین فاصله بین دو چراغ را نیز اندازه گرفته و روی دیوار علامت بزنیم.

بعد از این کار نور بالا را روشن می کنیم نقطه ای که بیشترین میزان درخشندگی را دارد باید روی دو نقطه علامت خورده بر روی دیوار باشد.در صورت تنظیم نبودن نور باید با پیچاندن پیچ های تنظیم نقاط تابیده شدن نور را به سمت بالا و پایین و یا چپ و راست منتقل کرد تا درخشندگی صحیحی داشته باشیم.معمولا پیچ ها به این صورت هستند که یک پیچ برای تنظیم نور به بالا و پایین و یک پیچ برای تنظیم نور به چپ و راست رفتن نقاط نور به کار می روند.

چون نور بالا و پایین در قالب یک لامپ دو کنتاکت تولید می شود پس با تنظیم نور بالای خودرو نورپایین نیز خود به خود تنظیم می گردد.

 





چاله سرویس نگهداری خودرو شنبه 20 خرداد 1396 4738 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/1033