"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : سه شنبه 24 فروردین 1400


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


روغن ترمز را بیشتر بشناسیم


روغن ترمز را بیشتر بشناسیم


روغن ترمز كه به عنوان سيال هيدروليك نيز شناخته مي شود وظيفه دارد تا تمام اجزاي سيستم ترمز خودروي شما را حركت بدهد. اين روغن تحت دما و فشار بالا كار مي كند. بدون اين روغن، خودرو يا كاميون شما، زماني كه پدال ترمز را فشار مي دهيد قادر به توقف نخواهند بود. روغن ترمز يك ماده ي غير قابل تراكم است كه در لوله هاي سيستم ترمز خودرو در جريان است، كه نيروي وارد شده بر روي پدال ترمز را به روتورهاي ترمز ها در ٤ چرخ خودروي شما منتقل مي كند.اين فشار به چرخ هاي انتقال داده مي شود و در نهايت باعث كاهش سرعت و يا توقف خودروي شما مي شود.در اين مطلب قصد داريم كه به صورت ساده و گام به گام چگونگي كار كردن مايع ترمز در درون يك سيستم ترمز هيدروليك را توضيح دهيم.

1- راننده پدال ترمز را فشار مي دهد.

2- فشار دادن پدال ترمز يك پيستون را در كاليپر ترمز فشرده مي كند.

3- اين فشرده ساز باعث افزايش فشار در داخل لوله هاي ترمز مي شود و روغن ترمز را به حركت در مي آورد.

4- فشار روغن ترمز باعث مي شود روتور هاي ترمز به لنت ترمز فشار بياورد، كه با چرخ ها در ارتباط است. مرحله به مرحله چرخش چرخ كاهش پيدا مي كند و در آخر باعث توقف وسيله ي نقليه مي شود.

 

چه زماني باید روغن ترمز را تعويض كنيم؟

 

با گذشت زمان، روغن ترمز مي تواند رطوبت هوا را جذب كند كه باعث مي شود روغن به درستي كار نكند. به همين دليل مهم است كه به صورت دوره اي روغن ترمز را تخليه كنيد و آن را با روغن جديد جايگزين كنيد، تا از عملكرد مناسب روغن ترمز اطمينان پيدا كنيد.اگرچه نگه داري وسايل نقليه با يكديگر متفاوت هستند اما، بيشتر مكانيك ها به طور عمومي پيشنهاد مي كنند روغن ترمز را هر يك يا دو سال تعوض كنيد. از آنجا كه روغن ترمز نقش امنيتي در خودرو دارد بهتر است به دفترچه ي راهنماي خودروي خود مراجعه كنيد و زمانبندي تعويض روغن ترمز را از داخل آن بخوانيد. اگر همچنان براي شما گنگ است كه چه زماني روغن ترمز خودروي خود را عوض كنيد و يا اينكه چيزي در سيستم ترمز خودروي شما نادرست عمل ميكند، حتما به يك مكانيك مراجعه كنيد و از او كمك بخواهيد.

 

 

چاله سرویس سیستم ترمز یکشنبه 21 خرداد 1396 3269 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/1036