"

روش ارسال و ارائه سرویس


روش ارسال و ارائه سرویس


ارسال سفارش و ارائه سرویس در حال حاضر در شهر تهران امکان پذیر می باشد و ارسال سفارش های بالای یکصدهزار تومان رایگان می باشد.

در صورت انتخاب گزینه سرویس "تعویض می خواهم" در زمان خرید هر محصول هیچ گونه هزینه ایاب و ذهاب یا هزینه اضافه تر از مبلغ درج شده در فاکتور دریافت نمی شود.

پس از تایید سفارش سرویس، مشخصات تکنسین چاله سرویس از طریق ایمیل و پیامک برای مشتری ارسال می شود و در زمان مراجعه تکنسین به محل مورد نظر، وی ملزم به ارائه کارت شناسایی و معرفی خود می باشد. در صورت عدم ارائه کارت شناسایی و یا عدم تطابق مشخص، از شروع به کار تکنسین خودداری نموده و مراتب را به چاله سرویس اطلاع دهید.

کلیه سفارش هایی که نیازمند ارائه سرویس می باشند و در ساعات غیر اداری ثبت گردند، حداقل یک روز پس از ثبت سفارش انجام می شوند.

سفارش هایی که نیاز به سرویس ندارند امکان ارسال در همان روز را دارند.


چاله سرویس صفحات سایت - 7969 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/3