"

رویه تست روغن


رویه تست روغن


پس از ثبت و تایید سفارش سرویس تعویض روغن موتور و اعزام تکنسین های مجرب و کارآزموده این شرکت به محل، پیش از انجام فرآیند تعویض روغن، روغن موجود در ماشین توسط دستگاه تست روغن آزمایش می شود. در صورتی که روغن کارآیی لازم را داشته باشد عملیات تعویض روغن انجام نمی شود و مبلغ دریافت شده به حساب مشتری بازگردانده می شود ( مگر آنکه مشتری اصرار بر تعویض داشته باشد). همچنین زمان مناسب تعویض بعدی نیز توسط تکنسین به مشتری اطلاع داده می شود.

چاله سرویس صفحات سایت - 7935 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/2