"

سرویس مگ

رسانه دانش خودرو

امروز : پنجشنبه 08 آبان 1399


سرویس مگ - رسانه دانش خودرو


اگر سنسورهاى خودرو كثيف شوند چه اتفاقى مى افتد؟


اگر سنسورهاى خودرو كثيف شوند چه اتفاقى مى افتد؟


سنسورهاى خودرو مى توانند بر اثر استفاده ى روزانه از خودرو كثيف شوند. علائم سنسور كثيف شامل، كاهش قدرت موتور، افزايش مصرف سوخت و يا بد كار كردن موتور است.

به طور ميانگين در خوروهاى مدرن امروزى بيش از ٣٠ سنسور تئبيه شده است. اندازه ى اين سنسورها كوچكتر از يك چهارم يك اسكناس رول شده است. سنسورهاى اتومبيل معمولاً براى جمع آورى اطلاعات از سيستم هاى مختلف و انتقال آن به ECU است. حال اگر سنسورها كثيف باشند به طور قابل توجهى بر عملكرد آنها اثر مى گذارد.

اگر خودروى شما دچار مشكلى شود و شما به يك تعميركار مراجعه كنيد، او مطمئناً براى پيدا كردن مشكل سنسورها را چك مى كند. با شناسايى نشانه هاى سنسور كثيف شما راحت تر مى توانيد مشكلات خودرو را برطرف كنيد.

سنسور اكسيژن

خودروهايى امروزى حداقل داراى يك سنسور اكسيژن هستند. حتى ممكن است با توجه به نوع خودرو ٤ يا ٥ سنسور داشته باشند. امكان اين وجود دارد كه اين سنسورها كثيف شوند، زيرا اين سنسورها در كنار اگزوز قرار دارند. وظيفه ى اين سنسور تشخيص ميزان سوخت، سوخته نشده در سيستم اگزوز است. زمانى كه اين سنسورها كثيف هستند، ممكن است اطلاعات نادرست انتقال دهند و يا حتى هيچ اطلاعاتى ارسال نكنند. در نتيجه مانع مى شود تا سيستم سوخت رسانى تغييرى در ميزان مخلوط هوا و سوخت ايجاد كند. اين مسئله باعث كاهش عملكرد خودرو مى شود و موتور سخت تر كار مى كند.

سنسور فشار مطلق منيفولد

سنسور MAP (manifold absolut pressure) يا سنسور فشار مطلق منيفولد ميزان فشار داخل منيفولد و دماى هواى وارد شده به آن را اندازه گيرى مى كند. زمانى كه سنسور كثيف است، تغييرات لازم را انجام نمى شود و زمان جرقه زنى با مشكل روبرو مى شود. در نتيجه زمانى كه شما مى خواهيد سرعت را افزايش دهيد موتور بد كار مى كند و عملكرد خودرو كاهش مى يابد.

سنسور جريان هوا

سنسور MAF (mass airflow) حجم و چگالى جريان هوايى كه وارد موتور مى شود را اندازه مى گيرد و موتور بر اساس آن ميزان سوخت وارد شده را هماهنگ مى كند. زمانى كه اين سنسور آلوده شود، اطلاعات اشتباه ارسال مى كند و ميزان سوخت اضافه شده دچار مشكل مى شود در نتيجه موتور بد كار مى كند و عملكرد خودرو كاهش مى يابد همچنين بهره ورى سوخت نيز كم مى شود.

سنسور چرخ

سنسور ABS باعث بهبود كنترل خودرو در زمان ترمزگيرى مى شود. اگر اين سنسور كثيف شود باعث روشن شدن چراغ ABS مى شود.

به طور كلى سنسورهايى كه در رابطه با موتور كار مى كنند اگر كثيف شوند، بر عملكرد موتور اثر مى گذارند. ممكن است صداى موتور عوض شود، موتور اصلا كار نكند و يا كارآيى و قدرت آن كاهش يابد. براى مثال، سنسور فشار روغن زمانى كه ميزان روغن موتور كاهش يابد، آن را اطلاع مى دهد. اگر اين سنسور كثيف باشد ممكن است كمبود روغن را اعلام نكند و در نتيجه بر اثر كمبود روغن موتور آسيب ببيند. براى افزايش عمر خودرو و عملكرد بهتر آن بايد سنسورهاى خودرو تميز باشند. اگر خودروى شما مشكلى دارد كه فكر مى كنيد به كثيفى سنسورها ربط دارد بهتر است هرچه زودتر به يك تعميرگاه مراجعه كنيد.

چاله سرویس نگهداری خودرو - 4347 بار
لینک کوتاه : csrv.ir/b/24